Träning

Träning

Anmäl dig här!!! för att registreras som medlem hos oss och få plats i någon av våra träningsgrupper. Vi har barnträning från och med den termin barnet fyller 6 år.

Måndagar:
19.00-20.00 Allmän träning vuxna (Lilla dojon)
20.00-21.00 Fortsättare och avancerade (Stora dojon)

Onsdagar:
18.00–19.00 Kung Fu Pandor – för barn mellan 6 och 8 år (Stora dojon)
19.00–20.00 Crouching Tigers – för barn mellan 9 och 12 år (Stora dojon)
19.00-20.00 Ungdomsgruppen – 13 år och uppåt samt föräldrar till barngruppen (Lilla dojon)
20.00-21.00 Fortsättare och avancerade (Stora dojon)

Söndagar:
10.00–11.00 Crouching Tigers – för barn mellan 9 och 12 år (Stora dojon)
11.00–12.00 Träning för vuxna (Stora dojon)

Här finns våra Regler som det är viktigt att ni tar del av.

Priser

Medlemsavgift (obligatorisk)
Barn  200 kr/år
Vuxna 200 kr/år
Träningsavgifter:
Barn 700 kr/termin
Vuxna 1000 kr/termin
Stödmedlemmar kan betala 250 kr/år och då ingår möjlighet att komma och träna 5 gånger.
Gymträning: Pris: tränande medlem 200 kr, övriga 500 kr. Kalenderår gäller. Träningstider under våra pass, men även under andra klubbars pass. Kopia på gyminbetalning skall medföras och visas upp vid behov.
Åldersgräns tretton år med målsmans sällskap, 15 år för egen träning.

Vårt plusgironummer är: 437677-8

Vårt swishnummer är: 1230495036

Träningsdräkter:

Storlek 100: 350kr Storlek 110: 370kr
Storlek 120: 395kr Storlek 130: 415kr
Storlek 140: 465kr Storlek 150: 480kr
Storlek 160: 525kr Storlek 170: 545kr
Storlek 180: 555kr Storlek 190: 600kr

Instruktörer

Huvudinstruktör:
Magnus Ohlsson, 4 dan

Instruktörer:
Marcus Knutagård, 2 dan
Pär Lindström, 2 dan
Erik Niwhede, 2 dan
Peter Hansson, 2 dan
Gunnar Rohlén, 1 dan

Gradering

Takemusu Aikido har 6 grader (kallade kyu) med vitt bälte. När du börjar träna är du ograderad. Vid din första gradering erhåller du 6 kyu, därefter räknas det ner tills du når 1 kyu. Efter det får du svart bälte och graderna kallas dan och börjar på 1. I klubben kan du gradera ända upp till 1 kyu, därefter måste du gradera inför en extern graderingskommitté.

Vi har alltså inga färgade bälten inom Aikido innan du når svart, men från det du graderar till 3 kyu får du bära Hakama, de svarta byxorna. Inför varje grad finns en lista på tekniker som du ska behärska.

Graderingsavgift:

Barn: 100 kronor
6 Kyu 200 kronor
5 Kyu 300 kronor
4 Kyu 400 kronor
3 Kyu 600 kronor
2 Kyu 900 kronor
1 Kyu 900 kronor

Graderingstekniker-2016