FOKUS

Hälsningar (Rei) och fraser

Onegai shimasu Var god hjälp mig. Jag hjälper dig.
Domo arigato gozaimashita Tack så väldigt mycket
Dozo Var så god
Dame Fel. Inte korrekt. Dåligt utfört.
Hai Ja
Iie Nej

Ställning, positioner

Hanmi Vår utgångsposition, hur vi står
Ai-hanmi Symmetrisk position. Båda står med samma fot fram.
Guaku-hanmi Speglad position. Står den ena med vänster fot fram står den andra med höger.
Suwari Sittande
Hanmi handachi Sittande mot stående
Jodan Brösthöjd
Chudan Höfthöjd
Gedan Knähöjd

Fallteknik (Ukemi)

Mae ukemi Framåtfall
Ushiro ukemi Bakåtfall

Grepp (Dori)

Eri dori En hand greppar i kragen
Hiji dori En hand greppar armbågen
Kata dori En hand greppar vid axeln
Katate dori En hand greppar handled
Morote dori Två händer greppar handled.
Muna dori En hand greppar i dräkten vid brösthöjd
Ryokata dori Båda händerna greppar vid vars en axel
Ryote dori Båda händerna greppar vars en handled
Sode dori En hand greppar i ärmen (vid underarmen)
Ushiro ryote dori Båda händerna greppar vars en handled bakifrån
Ushiro ryokata dori Båda händerna greppar vid vars en axel bakifrån

Fasthållningstekniker mot grepp (Katame)

Ikkyo Första tekniken. Nedläggning och låsning vid armbåge.
Nikyo Andra tekniken. Vridning av handled. Direkt nedåt.
Sankyo Tredje tekniken. Kontroll av handled. Förflyttning vid nedläggning.
Yonkyo Fjärde tekniken. Nedläggning som vid svärdshugg. Kontroll av underarm.
Gokyo Femte tekniken. Försvar mot kniv. Grepp under för att undvika vapen. Kontroll av handled.
Rokkyo Sjätte tekniken. Försvar mot rak arm. Kontroll av hela armen.

Kasttekniker (Nage)

Irimi nage Ingångskast. Gå in i och med i ukes rörelse
Jujinage Kast med ukes armar korsade
Kaiten nage Öppna upp uke
Koshi nage Kast över höft.
Kote gaeshi Utåtvridning av ukes handled.
Shiho nage Fyra riktningars kast
Tenchi nage Himmel och jord kast.

Attacker

Shomen uchi Handkantsslag mot ansikte
Yokomen uchi Handkantsslag mot tinning
Tsuki Framåtslag med knuten näve
Geri Spark

Vapen och vapentekniker

Bokken Träsvärd
Jo Trästav
Tanto Kniv
Suburi Grundträning. 7 med svärd och 20 med stav.
Kumijo Jo mot jo
Kumitachi Svärd mot svärd
Jo dori Jotagningstekniker
Jo nage Försvar mot jotagningstekniker
Tachi waza Svärdtagningstekniker
Kata Förutbestämt rörelsemönster
Giri Skära, hugga

Övrigt

Awaze Tillsammans, synkroniserat och harmoniskt.
Dan Grader för svart bälte
Dojo Träningslokal
Hakama Vida byxor
Henka Variant
Hidari Vänster
Jiyu waza Fri träning
Katame Grepp
Kohai Nybörjare, en som inte tränat så länge
Kyu Grader för vitt bälte (innan svart)
Migi Höger
Nage Kast. Den som kastar. Den som utför tekniken. (se uke)
Omote Framför partnern (se ura)
Osae Låsning, fasthållning
Osensei Stor lärare. Mästaren. Titel på Morihei Ueshiba, aikidons grundare.
Sempai Elev som tränat länge och är erfaren
Sensei Lärare
Shomen Dojons huvudände, där porträttet av Osensei hänger
Uke Den som tar emot tekniken. Den som anfaller. Den som kastas. (se nage)
Ura Bakom eller sidan om partnern (se omote)
Zanshin Förlängd andning. Utökad kontroll.

 

Räkna på japanska

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rei ichi ni san shi (yon) go roku shishi (nana) hachi ku ju

 

20 30 100 600 1000 5823 10 000
ni-ju san-ju hyaku ropp-yaku sen go-sen-hachi-hyaku-ni-ju-san man