Graderingstekniker

GRADERING

Takemusu Aikido har 6 grader (kallade kyu) med vitt bälte. När du börjar träna är du ograderad. Vid din första gradering erhåller du 6 kyu, därefter räknas det ner tills du når 1 kyu. Efter det får du svart bälte och graderna kallas dan och börjar på 1. I klubben kan du gradera ända upp till 1 kyu, därefter måste du gradera inför en extern graderingskommitté.

Vi har alltså inga färgade bälten inom Aikido innan du når svart, men från det du graderar till 3 kyu får du bära Hakama, de svarta byxorna. Inför varje grad finns en lista på tekniker som du ska behärska.

Graderingstekniker-2016

Posted in   Om Takemusu Aikido Malmö    Share   Facebook   /   Twitter